NL FR EN

SSDGPI

foto ssdgpigebouw 1Twee jaar geleden kwam de Sociale Dienst van de geïntegreerde politie, afgekort de VZW SSD GPI, via Netcon in contact met Wings. Netcon stond bij SSD GPI in voor het onderhoud van het computerpark en heeft als Wings-verdeler de administratieve verwerking bij SSD GPI geoptimaliseerd door over te stappen naar software van Wings. De snelheid en de kwaliteit van de dienstverlening van Wings Software waren bepalende factoren bij deze overstap.

Wat doet de VZW SSD GPI precies?

De Sociale Dienst draagt, als onafhankelijke component van de geïntegreerde politie, bij tot het welzijn van het politiepersoneel (ook de gepensioneerden) en hun gezin. Dit gebeurt op twee manieren: enerzijds verlenen zij leningen en giften aan behoeftige begunstigden; anderzijds worden er allerlei collectieve voordelen aangeboden aan de 72.000 begunstigde gezinnen zoals bijvoorbeeld voordelige tarieven voor pretparken, telecommunicatie, ...

Dit alles wordt sinds twee jaar administratief in goede banen geleid door het optimaal gebruik van Wings en het perfect verwerken van facturatie-gegevens die door derde partijen aangeleverd worden. Via de import-module worden maandelijks de adresgegevens van de begunstigden ingelezen. Elke bijkomende informatie wordt via de vrije velden eveneens in het systeem ingebracht.

Op die wijze wordt getracht om alle info van de klanten in één systeem (Wings) bij te houden.

Met de modules logistiek en boekhouding worden jaarlijks meer dan 400.000 facturen gemaakt. De meeste betalingen worden geregeld via de meer dan 30.000 domiciliëringen die in het systeem zijn ingebracht. Ook de terugbetalingen van de leningen aan de begunstigden worden volledig in Wings gecentraliseerd. De betaling van de leveranciers en de verwerking van de financiële verrichtingen worden georganiseerd met de banklinkmodule.

Zodra vastgesteld wordt dat een proces nog meer geautomatiseerd kan worden, worden de behoeften meegedeeld aan Wings Software en wordt er, na akkoord met de offerte, een aanpassing van het programma op maat gemaakt. Belangrijk is dat Wings aan een aanvaardbare prijs kan aangepast worden aan de noden van de Sociale Dienst.

Deze werkwijze laat toe om 400.000 facturen aan te maken en te verwerken met slechts twee personeelsleden.

Wings Software | Probastraat 7 - Blok A | 2235 Westmeerbeek | t 016 85 55 90 | f 016 85 55 97 I info@wings.be

Contact | Privacyverklaring