NL FR EN

Gemeente Schoten

gemeentehuis schoten 2fixGemeente Schoten: met Wings krijgt het beheer van de sportdienst een nieuwe dimensie.  

De toepassingen van Wings Software worden in een brede klantengroep gebruikt. Als voorbeeld gaan we na wat de invoering van Wings betekent voor de sport- en cultuurdienst van de gemeente Schoten. We hebben een gesprek met Guido De Cleyn, sportfunctionaris-diensthoofd bij de gemeente:  "Als sportdienst zorgen wij niet enkel voor het beheer van de sportinfrastructuur, immers een minstens evenwaardig deel van ons takenpakket bestaat uit de planning en organisatie van sportactiviteiten."

Zoals in veel gemeentes is ook in Schoten de toepassing ReCreateX in gebruik genomen voor de informatisering van activiteiten van de vrijetijdsdiensten cultuur en sport. Via dit pakket worden de sportactiviteiten en dito in-schrijvingen beheerd. Dit vormt een belangrijk deel van de operationele administratie. Aanvullend moet alles ook boekhoudkundig worden verwerkt, waarbij er een oplos-sing is gezocht om de financiële administratie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Business solutions provider en Wings verdeler Acacia Computers zorgde voor de integratie van Wings in deze werkomgeving. Hierbij kwam de nodige analyse, opleiding en opvolging kijken, die Frans van Ginsbergen (Acacia Computers) voor zijn rekening nam.

De standaard interfacemogelijkheden van Wings Boekhou-ding (WAI) konden optimaal worden benut: De in ReCreateX opgemaakte facturen worden via de Wings Accounting Interface (WAI) doorgesluisd naar Wings Boekhouding.  De bankrekeninguittreksels worden in Wings Boekhouding ingelezen gebruik makend van CODA, waarbij ineens ook de afpuntingen, voor het grootste deel automatisch, gebeuren.  Er is ook een terugkoppeling van Wings Boekhouding naar ReCreateX van de inkomende betalingen die betrekking hebben op facturen uit het reservatiepakket, zodat hier steeds een duidelijk beeld is van de (on)betaalde in-schrijvingen op elk evenement. Hiervoor schreef Acacia Computers een stukje maatwerk gebruik makend van de soepele Wings interfacemogelijkheden.

Guido De Cleyn: "Door deze implementatie van Wings kunnen we nu met hetzelfde personeel méér doen: enkel het gebruik van CODA betekent al een tijdsbesparing van een halve dag per week.  Bovendien kunnen we de gepresteerde tijd ook zinvoller gebruiken: zo krijgen we via de analytische boekhouding een duidelijk beeld van de kosten en baten van elk van de georganiseerde activiteiten. Dit kan nu met een muisklik in plaats van de vroegere tijdrovende opzoekingen in programma’s en kaften, waarvan de resultaten vervolgens moesten worden overgebracht naar Excel".

Naast de sportdienst is er ook de cultuurdienst van de gemeente Schoten, waar Wings ook voor de boekhouding in gebruik is. Voor reservatie en ticketing steunt men ook hier op ReCreateX. 

www.schoten.be  

Wings Software | Probastraat 7 - Blok A | 2235 Westmeerbeek | t 016 85 55 90 | f 016 85 55 97 I info@wings.be

Contact | Privacyverklaring