NL FR EN

Neptunus

sprinter1 neptunus webOndanks de verplichte traceringwetgeving aarzelen nog heel wat voedingsbedrijven (voornamelijk kleinere) om in een efficiënt ERP-pakket te investeren. Vooral de vrij hoge investering en de introductie van informatica op de productievloer zijn grote struikelblokken. Nochtans is het een stap die veel kan opleveren: dat bewijst ook vishandel Neptunus uit Oostende. Dankzij het ‘Vers 3000’ pakket van Reflex Systems werkt deze ondernemer niet alleen heel wat efficiënter; ook spaarde men minstens één personeelslid uit én werden rekeningen van klanten sneller en beter opgevolgd. Comitor ontwikkelde een naadloze koppeling tussen ‘Vers 3000’ en ‘Wings’. Zo worden alle aankoop- en verkoopfacturen dagelijks van ‘Vers 3000’ naar de Wings boekhouding doorgestuurd.  

Sterk groeiend bedrijf  

Intussen is Neptunus een onderneming met 22 personeelsleden. Het beheer is in handen van vader Jan Van Molle in samenwerking met zijn twee zonen Jan en Bart. Vandaag bestaat het gamma uit meer dan dertig soorten vis, voornamelijk afkomstig uit de Scandinavische wateren en de Noordzee. Ongeveer 7 procent wordt via de online veiling van Belgische en Nederlandse vissers afgenomen; de rest wordt geïmporteerd. Wekelijks wordt tussen de 25 en 40 ton vis op de Benelux-markt verhandeld. Deze aanvoer is uiteraard sterk afhankelijk van het weer en de seizoenen. Bart Van Molle: "Afhankelijk van de wens van de klant, wordt de vis ofwel gewoon doorverkocht, schoongemaakt en/of gevild, ofwel panklaar geportioneerd. Ons klantenbestand bestaat voornamelijk uit groothandelaars, maar daarnaast bevoorraden we eveneens restaurants, vishandelaars, collectiviteiten, groothandels en particulieren. Binnenkort willen we trouwens ook de grootwarenhuizenmarkt benaderen. In 2009 hadden we een omzet van bijna 7 miljoen, een stijging van meer dan 24% in €-omzet en 35% in gewicht.  

Hoe werkt een voedingsbedrijf nu concreet?  

Het ERP-pakket ‘Vers 3000’ omkadert heel de traceringsproblemathiek: alle goederen worden vanaf ontvangst bij Neptunus in het systeem ingebracht, met toevoeging van extra informatie die nodig is om te voldoen aan de HACCP-normen binnen de voedingssector. In elke fase, gaande van ontvangst, bij elke tussenbewerking tot bij de uiteindelijke levering aan de klant, worden gegevens van partijnummers en eventueel uitgevoerde verwerkingen via een label met barcode op het product aangebracht. Jan Ickx (Reflex Systems): "Voor bestellingen die worden afgehaald, kan de bestelbon in de productiehal worden gegenereerd. Gaat het om verschillende leveringen die op één vrachtwagen worden getransporteerd, dan worden de respectieve documenten in het kantoor afgeprint. ‘Vers 3000’ zorgt tevens voor een directe link met een database waarin alle prijslijsten en –afspraken zijn opgeslagen. Op die manier kunnen ook de facturen automatisch worden opgemaakt én is er altijd een update controle van de openstaande re-keningen mogelijk."  

Koppeling met Wings  

Jan Huybrechts (Comitor): "Nadat de facturen in Reflex Systems worden aangemaakt, worden deze automatisch doorgestuurd naar het Wings boekhoudpakket. Aangezien alle gegevens van de aankoopfacturen in ‘Vers 3000’ aanwezig zijn en om dubbel werk uit te sluiten, worden de aankoopfacturen doorgeboekt naar Wings. In het ERP pakket wordt immers elke aankoopfactuur gedetailleerd bijgehouden om de verplichte HACCP tracering te kunnen garanderen. Neptunus was de eerste Reflex-klant die de overstap maakte naar het Wings boekhoudpakket. Inmiddels zijn er reeds een 10-tal voedingsbedrijven hun voorbeeld gevolgd."

www.neptunusfish.be

Wings Software | Probastraat 7 - Blok A | 2235 Westmeerbeek | t 016 85 55 90 | f 016 85 55 97 I info@wings.be

Contact | Privacyverklaring