Privacyverklaring

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

1. DOEL

Wings Software bvba, haar dochterondernemingen en de met haar verbonden ondernemingen (hierna genoemd: “Wings Software”) verbinden zich ertoe uw privacy te respecteren wanneer u deze website bezoekt.

Door middel van deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  De informatie die wordt verzameld en verspreid via deze website is te vinden in deze privacyverklaring.

2. WELKE INFORMATIE WORDT OP DEZE WEBSITE VERZAMELD?

2.a. Persoonlijke informatie

Wings Software verzamelt persoonlijke informatie alleen op vrijwillige basis. Persoonlijke informatie kan uw naam, adres, e-mailadres, etc. bevatten. Het is niet nodig om dergelijke persoonlijke informatie te verstrekken om toegang te krijgen tot de Wings Software-website. De persoonlijke informatie die u verstrekt, zal worden bewaard en behandeld als vertrouwelijke informatie en zal alleen worden gebruikt door Wings Software (en in sommige gevallen Wings Software Authorized Dealers) om de transactie uit te voeren die u toegestaan en aangevraagd hebt.

2.b. IP-adressen

Wings Software houdt bij welke pagina’s bezocht worden op onze websites en vanaf welke algemene IP-adressen onze websites bezocht worden. We analyseren deze informatie om trends en statistieken te bekomen om de beste website-ervaring mogelijk te maken.

2.c. Cookies

In sommige delen van onze websites gebruiken we cookies. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar uw browser wordt verzonden en die mogelijk op uw computer wordt opgeslagen. De enige persoonlijke informatie die een cookie kan bevatten en behouden, is informatie die u zelf verstrekt.

We gebruiken cookies zodat we u beter van dienst kunnen zijn wanneer u terugkeert naar onze websites.

Wings Software slaat geen persoonlijke informatie op via cookies.

2.d. Feedbackformulieren

U kunt ervoor kiezen om een ​​feedbackformulier in te vullen op een Wings Software-website. Als u dit doet, kunt u persoonlijke gegevens opgeven, bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, etc.

Deze informatie wordt door Wings Software gebruikt om uw vragen te beantwoorden en om u de door u gevraagde informatie over Wings Software en Wings Software-producten toe te sturen.

2.e. E-mailadressen

Op een bepaald moment tijdens uw communicatie met Wings Software, kunt u ervoor kiezen om ons uw e-mailadres te geven. Dit adres zal als vertrouwelijke informatie worden behandeld.

Gebruik de onderstaande contactgegevens om uw informatie te bekijken, te bewerken of om alles te verwijderen.

3. MET WIE WORDT DE INFORMATIE GEDEELD?

Wings Software deelt deze informatie alleen binnen de directe organisatie (Wings Software bvba en, in sommige gevallen, Wings Software Authorized Dealers) om de service te verlenen of de transactie uit te voeren die u toegestaan en aangevraagd hebt.

Dit kan het gebruik van de persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden omvatten:

• Om u informatie te verstrekken over producten en diensten

• Om de Wings Software Websites te verbeteren

• Om producten en diensten te verbeteren

• Om betere klantenservice aan gebruikers te bieden

• Om nieuwsbrieven te versturen

4. BEVEILIGING

Wings Software heeft de juiste procedures geïmplementeerd om onze websites te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik, verlies of wijziging van informatie die onder onze controle valt.

Wings Software aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor het ongeoorloofde gebruik door derden van dergelijke informatie en voor enig verlies als gevolg van dergelijk ongeoorloofd gebruik. Raadpleeg de juridische kennisgeving van Wings Software.

Deze site bevat hyperlinks naar websites van derden. Wings Software is niet verantwoordelijk voor de privacy-praktijken van deze websites. Lees het privacy-beleid van dergelijke websites.

Alle verzamelde gegevens worden opgeslagen in met een wachtwoord beveiligde servers.

5. HOE U ZICH AFMELDT

Als u niet wilt dat de informatie zoals eerder beschreven in deze privacyverklaring door Wings Software wordt geregistreerd, zullen wij die informatie verwijderen na ontvangst van een e-mail die u naar onderstaand e-mailadres heeft gestuurd en waarin u dit aangeeft.

Wings Software zal snel eventuele klachten over de manier waarop gegevens worden verwerkt, beoordelen en beantwoorden.

6. VRAGEN / OPMERKINGEN

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, de praktijken van deze website of het gebruik ervan, neem dan contact op met:

Wings Software bvba
Probastraat 7
B-2235 Westmeerbeek
België

Telefoon: +32 16 855590
E-mail: info@wings.be

GARANTIEDISCLAIMER

Wings Software bvba aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in deze materialen.

DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE WORDT “IN DE HUIDIGE STAAT” GELEVERD, ZONDER ENIGE GARANTIE, IN WELK VORM DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, HIERONDER INBEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES TEN AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID, GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN EN NIET-INBREUK. Wings Software bvba geeft verder geen garantie voor de juistheid of volledigheid van de informatie, tekst, grafische afbeeldingen, links of andere items in deze materialen. Wings Software bvba is niet aansprakelijk voor enige speciale, indirecte, incidentele of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot gederfde inkomsten of gederfde winst die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen. De informatie op deze server kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en vertegenwoordigt in de toekomst geen verbintenis van Wings Software bvba.

Welke module past bij uw bedrijf? En hoeveel kan u besparen?

Test het hier en vraag uw demo aan