Algemene mogelijkheden Wings Logistiek

Algemene mogelijkheden Wings Logistiek

Algemeen

 • meerdere munten, meerdere talen, meerdere gebruikers
 • grote instelbaarheid volgens uw behoeften
 • gebruik van e-documenten voor offertes, orders, leveringen, facturen, pro forma's, bestellingen leveranciers en ontvangsten leveranciers, waarbij voor elk document per klant kan worden ingesteld of dit in e-formaat moet worden verzonden, naar welk adres en op welke manier (pdf, gehandtekende pdf, UBL, met of zonder verkoopsvoorwaarden bijgevoegd, ...) Ook verzending via PEPPOL.
 • logistieke informatie aangevuld volgens de gekoppelde Wings Boekhouding
 • door een afzonderlijke periode-afsluiting in Wings Logistiek behoudt u een grote soepelheid in een niet afgesloten periode
 • online juiste informatie over de kredietlimiet rekening houdend met zowel de laatste boekingen in de boekhouding als de huidige leveringen
 • betalingen in logistiek kunnen worden opgenomen in de boekhouding
 • veilige verwerking dankzij geïntegreerde backupprocedures en herstel- en controleprogramma’s
 • ondersteuning van client-server verwerking
 • via de Wings Commercial Interface kunnen verdere software-uitbreidingen met Wings gekoppeld worden
 • afdruk van statistieken en historieken
 • wizard om zelf rapporten te creëren
 • afdruk van gegevens naar courante bestandsformaten (xls, dbf, pdf, xml, ...)

Documentbeheer

 • in te stellen welke documenten worden gebruikt en wanneer
 • zowel orderbevestigingen, leveringsbons, factuur/creditnotalay-outs gemakkelijk in te stellen door gebruik van wizards
 • meerdere lijnkortingen per detaillijn mogelijk
 • manuele en automatische commentaarlijnen volgens documenttype
 • documenten kunnen automatisch als bijlage bij de verrichting worden bewaard
 • ook andere bijlagen kunnen mee worden opgenomen

Basisgegevens

 • snelle input door instelling van defaultwaarden
 • uitgebreide fiches
 • optimaal gebruik van indeling in productgroepen
 • klanten- en leveranciersfiches gezamenlijk met de boekhouding
 • uitgebreide productomschrijvingen die uit meerdere lijnen kunnen bestaan
 • naast bestand van producten ook een bestand van commentaren en automatische commentaren

Voorraadbeheer

 • voorraadparameters per product instelbaar
 • basisbestand voor aanduiding van de magazijnlocaties
 • zowel instelling van de eenheid als het aantal decimalen per eenheid
 • aanduiding van het gewicht per eenheid
 • aanduiding van de bestelhoeveelheid bij aankoop
 • aanduiding minimum- en maximumvoorraad
 • automatische berekening fictieve stock
 • voorraadbeheer gekoppeld aan orderbeheer klanten
 • voorraadbeheer gekoppeld aan bestelbeheer leveranciers
 • uitgebreide stockhistoriek
 • inventaris wordt op detailniveau per verrichting herrekend
 • sneltoets om stockplanning per product op te vragen
 • online stockaanpassing bij aanpassen van verrichtingen

Prijsbepaling

 • producten worden ondergebracht in een prijsgroep
 • prijscategorieën zelf in te stellen (onbeperkt)
 • klanten worden gelinkt aan een prijscategorie
 • gebruik van formules om automatisch de prijzen te berekenen
 • berekening van een prijscategorie kan variëren volgens prijsgroep

Verrichtingen

 • zowel orderbeheer klanten als bestelbeheer leveranciers
 • standaard laadvoorstel met diverse selectiemogelijkheden van de te leveren orders
 • lijst te bestellen producten volgens de voorraad- en ordergegevens
 • snelle input door juiste defaultwaarden bij product, klant, leverancier
 • dynamische aanduiding gebruikte velden in documentschermen
 • soepele opzoekmogelijkheden met ondersteuning van o.a. barcode, gebruik van wildcards, ...
 • full text search zoekt automatisch op gedeelten die voorkomen in de omschrijving
 • afdrukken van productetiketten met barcode voor bepaalde inkomende en/of uitgaande goederen
 • zowel gebruik van producten als commentaren
 • mogelijkheid om automatische commentaren te definiëren
 • sneltoets voor opvragen klant-/leveranciers-/productinformatie
 • sneltoets voor opvragen historiek van klant/leverancier/product
 • sneltoets voor opvragen stockplanning product
 • productomschrijvingen kunnen op documentniveau worden aangevuld/gewijzigd
 • ingebrachte gegevens kunnen nog worden gewijzigd
 • mogelijkheid om bij leveringen rechtstreeks betalingen in te geven

Welke module past bij uw bedrijf? En hoeveel kan u besparen?

Test het hier en vraag uw demo aan