NL FR EN

LOG versie 7.01 → 7.50

versie 7.01 -> 7.40

Wings Logistiek

versie

vanaf Wings Standard

• raadplegen en afdrukken historieken nu ook mogelijk voor gearchiveerde leverbons
• bij uitleveren orders worden attachments mee aan levering gehangen
• programma’s test en herstel houden rekening met bestaan van bijlagebestanden
• tonen klant/leverancier-info bij stockhistoriek
• mogelijkheid stockhistoriek op te slaan als snelknop
• bij opzoeken producten extra selectie op ooit verkocht / aangekocht
• boekhoudkundige memo op verrichtingen
• vermelding productcode leverancier op bestellingen en ontvangsten mogelijk

7.10

7.187.21

offertes

• bij bestellen offertes worden attachments mee aan order gehangen
• parameter om in te stellen of offerte moet verwijderd worden bij bestelling

7.10
7.20

vanaf Wings Professional

• stockplanning houdt rekening met de leverdatum op niveau detaillijn verrichting
• mogelijkheid om bij ontvangsten detaillijnen af te splitsen
• bij gebruik van e-documenten kan per documenttype het e-mailadres verzender worden ingesteld
• uitgebreide programma’s voor stockopname met ondersteuning van multistock
• afdrukken leveringsbons en facturen vertrekkende van een laadlijst
• mogelijkheid manueel een attachment mee te sturen met een e-document
• volledige ondersteuning Pro Forma’s
• bij gebruik betalingen ook ruimte om betalingscommentaar in te geven
• selecties in scherm opvragen historieken mee bewaren als snelknop
• alle kleurinstellingen kunnen per gebruiker worden ingesteld
• aangepaste laadlijst

7.10

7.17
7.187.21

analytisch

• analytische rekeningen met vaste verdeling kunnen worden gebruikt

7.02

prijsafspraken

• rekenfunctie om prijzen van promoties automatisch aan te passen
• bij ingave korting op alle selectievelden selectiemogelijkheid van.. tot ..

7.10

verzamelfacturen

• automatische commentaren facturen worden nu ook op verzamelfacturen toegepast
• minimumbedrag bij aanmaak verzamelfacturen
• selectieuitbreiding met 'vanaf' datum bij aanmaak verzamelfacturen

7.17
7.21
7.24

periodieke facturatie

• parameters voor commentaarlijn en frequentie
• eenheidsprijs uitgebreid tot 4 decimalen
• commentaren op contracten

7.10
7.21
7.23

carpass

• geïntegreerd als optie in Wings Logistiek

7.15

importmodule

• actualisatie producten via import met mogelijkheid producten toe te voegen, te wijzigen, te schrappen, of de bestelstatus te wijzigen (einde reeks)

7.21

in Wings Enterprise

• instelling en gebruik Vrije velden op aankoop- en verkoopverrichtingen
• verrichtingsmonitor houdt rekening met vrije velden op leverdetail
• verrichtingsmonitor uitgebreid met leverhistoriek
• vrije velden verrichtingen: nu gebruik als filter/kolom instelbaar op verschillende schermen
• vrije velden verrichting kunnen mee worden opgenomen bij import detaillijn verrichting
• uitbreiding filter verrichtingsmonitor met selectie volgens producten in verrichting
• uitbreiding filter verrichtingsmonitor met selectie volgens vije velden detail verrichting 

7.10
7.15
7.18

7.24

multistock

• mogelijkheid tot aanmaken locaties via zoeken product/locatie-scherm
• afdrukken stocklocaties
• extra selectie voor input voorraadbewegingen volgens ontvangst
• blok met adresgegevens vestiging beschikbaar op layouts
• per vestiging instelling e-mailadres afzender en BC bij gebruik e-documenten
• afdruk etiketten vanuit stockbewegingen
• extra variabelen om de verschillende stocklocaties uit de productfiches op te nemen in de opmaak

7.10

7.15
7.21

7.23

gereserveerde stock

• selectie van te bestellen producten uitgebreid met selectie ‘te leveren tot (leverdatum klant)’

7.10

meervoudige producten

• opvragen inventaris : selectie van alle componenten van een meervoudig product

7.17

Klik hier om terug te keren naar het updateoverzicht.

Wings Software | Probastraat 7 - Blok A | 2235 Westmeerbeek | t 016 85 55 90 | f 016 85 55 97 I info@wings.be

Contact | Privacyverklaring