NL FR EN

LOG versie 7.86 → 7.90

 

versie 7.86 → 7.90

Wings Logistiek

vanaf

vanaf Wings Standard

• Instelbaar dat er een melding komt bij verkoopverrichtingen indien prijs 0 op de productlijn

• Instelbaar dat vervallen facturen worden getoond bij ingave verkoopverrichting

e-documenten zijn vanaf nu beschikbaar in de Standard uitvoering

• lengte klant/leverancierreferentie en betalingscomentaar instelbaar tot 128 lang

• je kan meerdere documenten tegelijk als 'verzonden' markeren

• signalisatie als er nog documenten moeten verzonden worden

• in historieken uitbreiding met selectie van producten op leverancier

• 'Vervang' knop om bij vroeger gebruikt stockproduct de stock opnieuw te activeren

• Verrichtingen zijn aangevuld met tabblad met info historiek document: gebruiker, aanmaak- en wijzigingsdatum

aangepaste indeling scherm beheer - instellingen

klant/leveranciersnummer wordt mee afgedrukt op statistieken

7.87

 

7.88

7.89

 

 

 

 

 

7.90

 

vanaf Wings Professional

• vrije velden in productfiche kunnen worden onderverdeeld in veldgroepen

• bij verzending e-facturen wordt datum verrichting mee op de overzichtslijst vermeld

• alle e-facturen (niet enkel pdf) kunnen via verzendwijze copy worden verstuurd

producten kunnen worden gemarkeerd dat ze voor buitenlandse klanten niet als gekoppeld product worden toegevoegd

aanduiding welke gebruikersveldgroepen worden gebruikt per product in de productfiche

• extra beveiliging bij aanpassingen in vrije velden door extra backup gewijzigde files

• bij kopie bewerken van klant worden ook leveringsadressen en contacten overgenomen

• Te bestellen producten uitgebreid met mogelijkheid van doorbestellen (Back-to-back)

• Email adres gebruiker kan worden ingesteld als afzender in plaats van algemeen adres ingesteld bij type e-document

men kan 1 locatie mee opgeven bij import detail levering/ontvangst

doorbestelling orders klanten naar leveranciers back-to-back 1 op 1

7.87

 

 

7.88

 

7.89

 

 

 

7.90

 

gereserveerde stock

• vermelding hoeveelheid gereserveerd op inventaris

7.87

periodieke facturatie

• ook factuurdatum op overzicht ingevuld

7.88

Carpass

• ondersteuning TLS1

• communicatie via SOAP

7.88

7.90

Kassaverkopen

• tonen open posten uitschakelen  voor kassaklant

7.89

vanaf Wings Enterprise

• vrije velden detail verkoopverrichting kunnen worden overgenomen in vrij veld detail aankoop

ook selectie op leveradres in verrichtingsmonitor

7.89

7.90

multistock

bij afdruk historieken kunnen ook de locaties worden vermeld

7.88

Klik hier om terug te keren naar het updateoverzicht.

Wings Software | Probastraat 7 - Blok A | 2235 Westmeerbeek | t 016 85 55 90 | f 016 85 55 97 I info@wings.be

Contact | Privacyverklaring