NL FR EN

BKH versie 7.41 → 7.55

 

versie 7.41 -> 7.55

Wings Boekhouding

vanaf

vanaf Wings Standard

 

 

 

 

• manueel afpunten en raadplegen open posten versneld 
• mogelijkheid tot overnemen klant / leverancier op basis van waarschuwing bestaande btw-nummer
• ondersteuning voor btw niet-aftrekbaar in btw-codes en algemene rekeningen
• bij afdrukken wordt het lettertype koptekst/voettekst nu ook aangepast aan de instellingen
• bij afpunten mogelijkheid om te sorteren op kolommen
• extra instellingen voor intresten/kosten rappels
• bij rekeningdetail kunnen nu ook btw-vakken worden afgedrukt
• extra velden open posten worden mee afgedrukt op de vervaldagbalans in detail
• voorstel bij afpunten van intrest/financiële korting is nu afhankelijk van het teken van het nog af te punten bedrag
• ondersteuning Kroatië als EU-land

7.41
7.44

7.50

7.52

banklink

 • mogelijkheid om betalingsdetails te printen/mailen naar leveranciers

 7.44

vanaf Wings Professional

• controle periode pro forma ingesteld zoals bij het afsluitdagboek
• per dossier in te stellen verzend e-mailadres voor verzenden van rappels
• ondersteuning van pdf-in-xml en xml-in-pdf bij inlezen e-facturen
• ondersteuning formaat e-factuur UN/CEFACT (ZUGFeRD)
• verwerking e-facturen flexibeler gemaakt

7.44 

7.50
7.52

 

banklink

• mogelijkheid om betalingsdetails te printen/mailen naar leveranciers
• hash-waarde wordt weergegeven bij aanmaken SEPA-bestand (indien geen Isabel GO)
• betalingen gevoelig versneld

7.44

7.51

domiciliëringen

• bij een First Debit is er slechts één automatische invordering
• domiciliëringen gevoelig versneld

7.51

analytisch

• mogelijkheid analytische code te vermelden bij alle afdrukken / bij ingave in plaats van de analytische nummer
• werking default analytische rekeningen lichtjes aangepast
• analytische rekeningen kunnen worden vermeld bij afpunten algemene rekeningen
• mogelijkheid om de ingevulde analytische rekeningen te vermelden bij raadplegen dagboeken
• overdracht mogelijk gemaakt bij rekeningdetail analytische/algemene rekeningen
• overdracht ook berekend bij balans analytische/algemene rekeningen

7.44
7.50

 vanaf Wings Enterprise

• analytische monitor
• mogelijkheid alfacode op te nemen bij managementrapporten

7.52 

Klik hier om terug te keren naar het updateoverzicht.

Wings Software | Probastraat 7 - Blok A | 2235 Westmeerbeek | t 016 85 55 90 | f 016 85 55 97 I info@wings.be

Contact | Privacyverklaring