NL FR EN

BKH versie 7.77 → 7.85

versie 7.77  7.85

Wings Boekhouding

vanaf

vanaf Wings Standard

 gebruik pdf-viewer in Windows 10 
 mogelijkheid "te controleren boekingen" door te sturen via WAI
 controle boekingen via raadplegen dagboeken
 nieuwe property 'Blocked' bij aankoopverrichtingen via WAI
btw-aangifte en ICP-opgaaf 2016 (Nederlandse versie)
boekingsmemo zichtbaar bij afpunten
bij afdruk rappels selectie op klantengroep en vertegenwoordiger

bij afdruk open posten filter op betalingen t/m
bij afdruk btw-listing leveranciers filter op btw-regime

bij afdruk naar bestand kan dit ook dadelijk gemaild worden

bij afdruk rekeningdetail alg. rekeningen is nu selectie op rapportcode mogelijk

uitgebreide filtermogelijkheden bij opzoeken document

diverse boeking voor afsluiting in volgende periode na afsluiting tegenboeken via 'Verbinding'

mogelijkheid aantal dagen disconto/kredietbeperking in te geven bij klanten/leveranciers met percentage gelijk aan 0

via aanpassen nummering kan ook het nummeringssysteem worden aangepast

datum opeisbaarheid standaard afgezet

bij inboeken aankopen/verkopen weergave van IBAN-nummer

controle van IBAN-nummer voor ettelijke landen uitgebreid

klanten met foutieve btw-nummers worden mee opgenomen in de lijst onbekende btw-nummers

aanpassingen Intervat 10.x (nieuwe controles btw-aangifte, vak 00 moet bij btw-eenheid altijd een bedrag bevatten)

automatisch SSL/TLS bij SMTP indien poort opgenomen in servernaam

klant/leveranciersgegevens opzoeken in KBO (enkel Wings Online)

controle op btw-nummer of ondernemingsnummer (enkel Wings Online)

meerdere bankrekeningnummers bij klanten/ leveranciers

7.77

7.80


7.81
7.82

 

 

 

 

 

 

 

 

7.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banklink

aanvullen velddefinities klanten, leveranciers, algemene rekeningen

7.85

vanaf Wings Professional

• ondersteuning inlezen Duitse e-facturen volgens de ZUGFeRD standaard
• opzoeken klant op document uitgebreid met opzoeken op pro-forma
• nieuwe codelijsten bij jaarrekening
afschrijvingslijst meerdere jaren

weergave thumbnails bij pdf-weergave met meerdere pagina's

bij weergave herkende pdf aanduiden van de herkende velden

pdf van meerdere pagina's kan vanaf een aangeduide pagina gesplitst worden

pdf-bijlagen samenvoegen

bijlage kan terug afzonderlijk worden behandeld/verwerkt

bij inlezen e-factuur waarschuwing indien klanten/leveranciersadres gewijzigd is

7.77

 

 

7.82

7.85

 

 

 

 

 

Banklink

bij gebruik CODA wordt OGM ook in commentaar gezocht indien geen match met parameters

7.83

Intrastat

lijst intrastat 2016

7.81

Analytisch

• afdrukken tegenrekening ook mogelijk bij analytische rekeningdetail

7.83

vanaf Wings Enterprise

• bij online workflow is de limiet op maximum grootte bijlage opgetrokken

verbergen nullijnen op balansrapporten laat ook lijnen weg met alleen nulbedragen indien er alleen bedragfuncties op detaillijn voorkomen

7.77

7.83

online workflow

inzoomen op goedkeuringslog bij goedkeuring Wings via Online Workflow

7.82

Wings Expert

• automatisch inlezen sociale boekingsdocumenten via de SODA standaard
• investeringsaftrek 2015 (275U)

7.77 

 

Klik hier om terug te keren naar het updateoverzicht.

Wings Software | Probastraat 7 - Blok A | 2235 Westmeerbeek | t 016 85 55 90 | f 016 85 55 97 I info@wings.be

Contact | Privacyverklaring